Heleen

Leg sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1987. Arbetat som privat praktiker sedan 1994. Specialiserad inom Ortopedisk Manuell Terapi och tog examen i OMT (steg-3) 1996. Övrig vidareutbildning i idrottsmedicin, träning, akupunktur och Kognitiv Beteende Terapi.