Jonas

Leg sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1998. Vidareutbildning inom Ortopedisk Manuell Terapi och idrottsmedicin. Examen i OMT (steg-3) 2010 och blev godkänd OMT steg 1 lärare 2013.  Sedan 2007 lärare på fysioterapeututbildningen i Uppsala inom anatomi, funktionell anatomi, idrottsmedicin och undersökningsmetodik.