Vi erbjuder

Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastiken för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelsesystemet.
OMT innefattar en grundlig undersökning och fastställande av en funktionsdiagnos. Utifrån funktionsdiagnosen genomförs sedan individanpassad behandling utifrån ett biopsykosocialt synsätt. För att få en långvarig effekt av behandlingen är det viktigt att diagnostisera orsaken till smärta och funktionsnedsättning.

Behandlingen kan bestå av motorisk kontroll träning/stabiliseringsträning, rörelseökande behandling (t.ex. manipulering och mobilisering), rådgivning, träning i förebyggande syfte eller efter skada/sjukdom och smärtlindrande behandling av olika former t.ex. akupunktur.

Träning

Vi arbetar med Medicinsk funktionsträning, MFT. Du får ett individuellt anpassat träningsprogram som kan bestå av olika delar utifrån dina behov, t ex styrka, rörlighet, cirkulation och balans.

Träning kan ingå som en del av din behandling. Efter avslutad behandlingsserie har du möjlighet att fortsätta din träning i vårt välutrustade gym till subventionerade priser.

Akupunktur

Akupunktur är en väl beprövad metod för smärtlindring, som fungerar främst på muskelsmärta och spänningar, men som även används för att behandla led- eller nervsmärta.

Samtliga som arbetar på Motoriken sjukgymnastik har utbildning i akupunktur.