Vilka vi är

Heleen

Heleen

Leg sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1987. Arbetat som privat praktiker sedan 1994. Specialiserad inom Ortopedisk Manuell Terapi och tog examen i OMT (steg-3) 1996. Övrig vidareutbildning i idrottsmedicin, träning, akupunktur och Kognitiv Beteende Terapi.

Mattias

Leg sjukgymnast/fysioterapeut sedan 2012. Behandling och rehabilitering av led- och muskelrelaterade besvär samt rehabilitering efter operation. Specialisering inom idrottsmedicin. Vidareutbildning inom träning och akupunktur.

Jonas

Jonas

Leg sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1998. Vidareutbildning inom Ortopedisk Manuell Terapi och idrottsmedicin. Examen i OMT (steg-3) 2010 och blev godkänd OMT steg 1 lärare 2013.  Sedan 2007 lärare på fysioterapeututbildningen i Uppsala inom anatomi, funktionell anatomi, idrottsmedicin och undersökningsmetodik.